Nieuwsbrief november/december 2015

Officieel van start

Sinds de oprichtingsdatum 1 juni jl. is de Stichting Annetje van Puijenbroek actief op zoek in de gemeenten Goirle en Hilvarenbeek naar passende projecten. Ik kan u vertellen dat er aan mooie, inspirerende projecten geen gebrek is, vele malen ben ik verrast door de mooie burger initiatieven die in beide gemeenten gestart worden of al enige tijd geleden van start zijn gegaan. Het is leuk te ervaren hoe verbaasd mensen kunnen zijn als je komt vertellen dat er een goede doelen stichting is, die hen mogelijk wil steunen. Veel enthousiaste verhalen heb ik gehoord, want één ding hebben wij in dit speelveld gemeen: waar het hart vol van is, loopt de mond van over……
Gelukkig zijn ook de eerste aanvragen voor projecten inmiddels binnen en enkele zijn zelfs al gehonoreerd.

– Annemiek van Puijenbroek                    Voorzitter Annetje van Puijenbroek Stichting

Annemiek van Puijenbroek, Anna van Puijenbroek en Paul Cornelissen steken samen de kaarsen aan in de Annetje van Puijenbroek Kapel. Het begin van de samenwerking tussen de Annetje van Puijenbroek Stichting, Koninklijke Van Puijenbroek Textiel en Cultureel Centrum Jan van Besouw.

 De Annetje van Puijenbroek Stichting is, samen met de Koninklijke Van Puijenbroek Textiel, een meerjarig contract aangegaan met het Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle. De mooie kapel van het Jan van Besouw zal, vanaf 13 november, de naam dragen: Annetje van Puijenbroek kapel.
Eind augustus kwam dit verzoek bij de Stichting binnen. Het Jan van Besouw is het culturele hart van Goirle, een plek waar vele Goirlenaren zich echt thuis voelen en waar Cultuur met een hoofdletter geschreven wordt. Als Stichting waren wij ons ook aan het beraden hoe ons te profileren in de Gemeente. Dit contract geeft ons een mooi platform om ontmoetingen te organiseren voor onze doelgroepen: kansarme kinderen, mensen met een beperking of eenzame ouderen.

Wie het kleine niet eert…

De eerste aanvraag was zeer bescheiden en kwam van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant, zij organiseren sinds 10 jaar de jaarlijkse herdenking van de in Goirle begraven geallieerde militairen op 27 oktober. Behalve het organiseren van deze indrukwekkende herdenking, geven de Wapenbroeders ook voorlichting op basisscholen en hebben zij een speciale band met Basisschool De Bron. Leerlingen van deze school onderhouden de graven, hebben op 27 oktober de bloemen geplaatst, maar vooral de voordracht van hun eigen gemaakte gedichten maakten veel indruk op me.
Ook anno 2015 is herdenken relevant, alsook het doorgeven van de vredesboodschap.

Het bij elkaar brengen van verschillende generaties en het samen herdenken van zij die gesneuveld zijn bij de bevrijding van Goirle. Een prachtig eerste project voor de Annetje van Puijenbroek Stichting.

Tot slot nog deze prachtige foto van de Annetje van Puijenbroek Kapel in het Cultuureel Centrum Jan van Besouw in Goirle van fotografe Karla Hoffman.

ContourDeTwern Hilvarenbeek

Indrukwekkend was ook de ontmoeting met Tanja Pieters van ContourDeTwern Hilvarenbeek. Wie de Hilverbode leest, kent haar nieuwe project: de Dorpsondersteuner. Al vele vrijwilligers hebben zich gemeld, zij worden allen door Tanja begeleid en opgeleid om hun taak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Binnenkort zullen er bij vele inwoners van Hilvarenbeek gezellige kaartjes in de bus vallen en zullen de kaarten ook te vinden zijn op prominente ontmoetingsplaatsen in Hilvarenbeek. Kaarten die vooral uitnodigen om samen met andere wijkbewoners iets gezelligs te doen; een prachtig voorbeeld van het bevorderen van de sociale cohesie. 

Tot slot nog deze prachtige foto van de Annetje van Puijenbroek Kapel in het Cultuureel Centrum Jan van Besouw in Goirle van fotografe Karla Hoffman. 

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven?

Geef je op voor onze nieuwsbrief.