Nieuwsbrief januari/februari 2016

Stichting Annetje logo

In onze vergadering van december 2015 hebben we heel wat aanvragen goed gekeurd.
Het lijkt erop dat vele stichtingen en organisaties in Goirle en Hilvarenbeek hun weg naar
de Annetje Stichting hebben gevonden.

De Lokale Omroep Goirle

De Lokale Omroep Goirle wil graag het historisch beeldarchief digitaliseren, zodat het toegankelijk is voor eenieder die hier gebruik van wenst te maken. De LOG is de oudste lokale omroep van Nederland en heeft in de loop der jaren heel wat materiaal verzameld. Inmiddels is er door een aantal deskundigen op dit terrein een verantwoorde keuze gemaakt van hetgeen gedigitaliseerd moet worden.
Samen met de gemeente Goirle financieren we dit project.

Stichting Vrienden van Villa Vivre

Villa Vivre is een verpleegkundig kinderzorghuis, waar acuut en chronisch zieke kinderen tijdelijk worden opgevangen om hun ouders/verzorgers wat op adem te laten komen.
Het was de wens van het team van Villa Vivre om hun snoezelhoek verder in te richten. De snoezelhoek is een ruimte waar de kinderen kunnen genieten en zich ontspannen. Hiervoor heeft de stichting een watermuur geschonken, samen met de sfeerlampjes heeft de snoezelhoek hiermee zijn definitieve vorm te gekregen

Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning

De Koninklijke Harmonie stelt zich ten doel, muziek te spelen in concert opstellingen, daarnaast wil men ook niet ontbreken bij feestelijke gelegenheden in het dorp.
Instrumenten van de leden worden vaak aangeschaft door de vereniging. Momenteel is er behoefte aan twee nieuwe klarinetten om de klankkleur van het orkest optimaal te houden. Met de twee vrij gekomen klarinetten worden dan weer leerlingen blij gemaakt.

Beheer de Beekse Toren

Stichting De Beekse Toren beheert namens de gemeente Hilvarenbeek, de ruimtes in de karakteristieke kerktoren. De ruimtes in de toren worden regelmatig opengesteld voor bezoekers en inwoners van Hilvarenbeek. Er worden rondleidingen verzorgd in en om de toren, tevens vinden hier educatieve ontbijt- en lunchbijeenkomsten plaats.
Onlangs is ook de orgelzolder in het project betrokken. Deze krijgt een multifunctionele bestemming denk aan educatie aan inwoners, vergaderingen, voordrachten en andere presentaties, zodat de lokale identiteit en het saamhorigheidsgevoel bevorderd worden.

Basisschool Sint-Jozef Haghorst

Leren begint bij lezen…..wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing is en blijft belangrijk, zeker in de digitale samenleving. De schoolbibliotheek van basisschool Sint-Jozef wordt nieuw leven ingeblazen. Niet alleen zullen er een aantal nieuwe boeken gekozen worden, maar er komt ook een leesconsulente en een aantrekkelijk uitleensysteem. Kinderen lenen boeken via een digitaal portaal waar ze verleid worden tot lezen. De huidige bibliotheek voldoet niet aan de hedendaagse normen en de school bevindt zich in een krimpgebied. Hierdoor dreigt de taalontwikkeling in gevaar te komen. Wij hopen dat mede door onze steun de basisschool Sint-Jozef aantrekkelijk blijkt voor jonge gezinnen.

Bibliotheek Goirle

De bibliotheek en haar partners KVG  en Cc Jan van Besouw, wilden de vluchtelingen problematiek in de Goirlese samenleving bespreekbaar maken en verrijken met achtergrond informatie van vluchtelingen zelf, teneinde de sociale cohesie te vergroten.

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven?

Geef je op voor onze nieuwsbrief.